Polityka jakości

Naszym celem jest produkcja i dostarczanie wyrobów i usług, które w pełni spełniają wymagania klientów, dostarczanych na czas i po konkurencyjnych cenach.

Ciągle doskonalimy wszystkie procesy dotyczące jakości, bezpieczeństwa wyrobów, usług serwisowych, kosztów i technologii, w celu pełnego zaspokojenia Państwa potrzeb.

Dążenie do jak najlepszej jakość produkowanych wyrobów i oferowanych usług jest zadaniem wszystkich pracowników uczestniczących w procesie produkcyjnym.

Niniejszym deklaruję wolę i zdecydowanie w działaniu na rzecz promowania świadomości pro jakościowej ukierunkowanej na Klienta, ciągłego doskonalenia procesów i wyrobów oraz zapobiegania błędom na każdym stanowisku pracy oraz zobowiązuję się do przestrzegania ustalonej Polityki Jakości i odpowiadam za jej realizację

Plaspol Sp. z o.o.

 

loga

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”
"Energooszczędne wtryskarki kolejnym etapen PLASPOL na drodzę rozwoju przedsiębiorstwa"
PLASPOL Sp. z o.o.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 604 826.47 PLN
w ramach poddziałania 1.2.2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl